Lịch sử đồng hồ Nga – Vang danh mọi miền

Đồng hồ Nga khi nhắc đến lịch sử của nó thì rát đáng quan tâm những sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Moscow, Hiện nay đã được nhiêu người biết đến với cái tên đồng hồ Nga Poljot. Đối với việc sản x…